NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
BMISA
Detail
40821
ČHMÚ
(1135)
Mikulov-Sedlec
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 18,1 19,3 15,9 11,7 8,5 6,8 15,9 8,8 12,2 18,0 12,4 64,0 28,7 12,5 13,9 7,59 352
mc 31 28 31 29 31 29 31 22 30 31 29 30 15.11. 33,5 12,2 1,65 8