Hg0 - plynná rtuť

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky

Členění podle krajů a okresů