Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VDZI0
Detail
952827
PIOS
(1755)
Dzialoszyn
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,5 2,3 1,1 0,5 1,2 0,5 1,8 1,6 1,1 1,2 1,5 1,3 0,9 1,3 1,2 1,2 0,72 339
82 78 90 89 1,0 1,92 15
VZGO0
Detail
952842
PIOS
(1773)
Zgorzelec
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,3 0,9 0,8 1,2 1,5 0,8 1,2 0,8 1,2 0,9 1,1 0,54 302
57 66 89 90 1,0 1,57 25