Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Lubanski
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VCZI0
Detail
952815
PIOS
(1754)
Czierniawa
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
17,5 3,7 4,2 2,7 3,2 4,9 6,9 2,4 10,9 5,0 3,5 4,6 5,8 5,62 326
70 82 85 89 4,4 1,94 14