As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Lubanski
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VCZI0
Detail
952806
PIOS
(1754)
Czierniawa
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-AES
1,7 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 0,2 1,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,66 326
70 82 85 89 0,2 5,34 14