Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Boleslawiecki
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VOSI0
Detail
919704
PIOS
(1897)
Osieczów
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
41,7 54,7 16,1 10,5 6,5 6,1 8,5 9,5 17,1 28,9 5,2 37,7 11,1 8,0 16,7 18,2 22,98 338
82 79 87 90 11,4 2,47 15