As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Boleslawiecki
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
VOSI0
Detail
919695
PIOS
(1897)
Osieczów
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-AES
4,5 10,3 2,7 1,9 1,2 1,4 2,0 1,6 2,3 3,6 0,8 5,9 2,5 1,6 2,2 3,0 4,41 338
82 79 87 90 1,6 3,92 15