As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DGOR0
Detail
606977
LfULG
(1770)
Goerlitz
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,1 5,4 3,7 2,0 2,2 0,9 0,7 1,2 1,0 2,9 0,8 3,7 1,7 1,2 1,6 2,1 2,92 177
45 45 42 45 1,1 3,06 7