Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Aue
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DSCH0
Detail
606918
LfULG
(1768)
Schwartenberg
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,8 11,6 7,6 6,0 4,8 3,6 2,1 1,9 3,5 4,0 3,9 3,0 7,7 4,8 2,5 3,6 4,6 5,07 60
15 15 15 15 3,3 2,17 3