Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Aue
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
DSCH0
Detail
953015
LfULG
(1768)
Schwartenberg
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,23 60
15 15 15 15 0,1 2,23 3