Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ZZLN0
Detail
261480
ČHMÚ
(1563)
Zlín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
15,8 20,4 12,6 8,3 5,9 4,1 6,3 8,2 7,7 16,1 7,0 6,2 9,4 9,48 208
59 54 61 34 6,7 2,22 39