Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ZZLN0
Detail
261489
ČHMÚ
(1563)
Zlín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,40 208
59 54 61 34 0,2 2,34 39