Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336758
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
8,9 15,0 8,5 6,7 5,0 3,1 2,8 2,9 4,9 6,9 12,5 5,1 10,7 4,9 3,5 8,1 6,8 6,00 237
58 59 61 59 4,8 2,24 1
UULK5
Detail
348703
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
9,0 17,0 8,2 7,7 6,1 3,6 4,6 6,5 12,8 5,9 11,1 5,7 8,4 7,7 6,54 202
57 53 32 60 5,5 2,25 16
UUKP0
Detail
513826

(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
16,6 22,5 15,6 7,2 6,4 3,5 3,2 3,3 3,2 6,6 7,4 5,4 18,1 5,7 3,2 6,4 8,3 6,29 344
84 81 87 92 6,5 1,95 0