Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336740
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,20 237
58 59 61 59 0,2 2,36 1
UULK5
Detail
348691
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,21 202
57 53 32 60 0,2 2,31 16
UUKP0
Detail
513808

(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,19 344
84 81 87 92 0,2 1,99 0