As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336737
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,9 3,3 1,4 0,9 0,8 0,4 0,3 0,5 0,9 1,5 2,7 1,5 2,5 0,7 0,6 1,9 1,4 1,52 237
58 59 61 59 0,8 3,16 1
UULK5
Detail
348688
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
2,5 3,4 1,4 1,2 1,0 0,5 0,6 1,4 2,7 1,8 2,4 0,9 1,9 1,5 1,55 202
57 53 32 60 0,9 3,23 16
UUKP0
Detail
513802

(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,2 5,1 2,3 1,0 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 0,9 3,8 0,8 0,5 0,8 1,5 1,50 344
84 81 87 92 1,0 2,33 0