Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199674
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
10,0 18,8 9,0 6,4 4,6 3,5 2,6 4,6 7,9 18,2 6,5 12,4 4,8 10,8 8,2 7,77 170
45 42 37 46 5,6 2,40 14
UMSOT
Detail
513491

(1731)
Most-ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
ICP-MS
5,5 6,5 6,0 3,0 2,8 2,0 1,8 3,0 2,1 4,8 5,5 2,0 6,0 2,6 2,3 4,1 3,7 2,09 344
84 81 87 92 3,2 1,71 0