Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199668
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,23 170
45 42 37 46 0,2 2,53 14
UMSOT
Detail
513473

(1731)
Most-ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
ICP-MS
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 344
84 81 87 92 0,1 1,89 0