As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199665
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
8,3 6,7 4,4 1,5 1,0 0,7 0,5 1,3 4,8 8,5 7,9 6,5 1,0 7,0 4,1 5,82 170
45 42 37 46 1,9 3,51 14
UMSOT
Detail
513467

(1731)
Most-ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
ICP-MS
3,2 2,1 1,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 1,1 1,8 1,0 2,3 0,5 0,5 1,3 1,1 0,87 344
84 81 87 92 0,8 2,10 0