Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCER0
Detail
150877
ČHMÚ
(1559)
Červená
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
6,2 18,9 9,3 7,4 6,8 3,8 3,0 5,3 4,8 6,3 10,3 2,3 11,3 6,0 4,3 6,3 6,9 8,14 181
43 46 46 46 4,3 2,61 4