Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TKAO0
Detail
512046

(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
30,1 33,6 26,4 32,8 41,5 21,6 23,2 50,9 25,8 29,1 36,1 16,8 29,9 32,0 33,4 27,2 30,6 13,09 344
84 81 87 92 28,1 1,47 0