Hg - rtuť

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: Hg - rtuť
Jednotka: ng/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TKAO0
Detail
512037

(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,282 0,264 0,227 0,127 0,157 0,136 0,190 0,100 0,106 0,158 0,152 0,091 0,258 0,140 0,133 0,133 0,166 0,078 344
84 81 87 92 0,151 1,546 0