As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TKAO0
Detail
512025

(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,9 3,0 2,3 1,2 1,2 0,7 1,8 2,0 1,7 1,9 2,7 1,5 2,7 1,1 1,8 2,0 1,9 0,69 344
84 81 87 92 1,7 1,50 0