Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TBKR0
Detail
150914
ČHMÚ
(1560)
Bílý Kříž
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,8 18,2 9,9 7,3 7,5 6,9 6,9 5,1 5,8 6,1 9,0 1,9 10,8 7,2 5,9 5,6 7,4 8,19 178
43 44 46 45 4,6 2,65 4