Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
THER0
Detail
867630
ČHMÚ,MSK
(1881)
Heřmanovice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
10,2 16,4 18,3 10,8 7,2 5,6 3,6 3,0 5,1 7,4 4,1 15,3 7,7 3,9 8,2 7,77 56
14 14 16 12 5,8 2,34 18