Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SPRO0
Detail
511955
ZÚ Praha
(1707)
Příbram I.- nemocnice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
42,6 72,1 133,6 69,5 61,0 42,1 11,5 53,6 37,2 78,6 17,1 10,7 83,1 57,6 34,1 35,7 52,4 44,79 344
84 81 87 92 36,0 2,52 0