Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SPRO0
Detail
511952
ZÚ Praha
(1707)
Příbram I.- nemocnice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
63,0 69,6 146,2 35,8 14,0 2,5 3,9 2,5 2,5 3,2 3,7 3,5 93,7 17,4 3,0 3,5 29,1 42,42 344
84 81 87 92 9,2 4,49 0