Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SPRO0
Detail
511943
ZÚ Praha
(1707)
Příbram I.- nemocnice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,6 1,5 11,8 2,7 1,8 2,3 0,5 1,2 1,3 1,6 0,4 0,3 5,1 2,3 1,0 0,8 2,3 3,96 344
84 81 87 92 0,9 4,22 0