As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SPRO0
Detail
511940
ZÚ Praha
(1707)
Příbram I.- nemocnice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,0 3,0 2,7 3,7 2,8 1,2 0,5 0,5 0,3 1,4 1,0 1,0 2,9 2,6 0,4 1,1 1,7 1,33 344
84 81 87 92 1,2 2,47 0