As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SKOA0
Detail
511775
ZÚ Praha
(1703)
Kolín SAZ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,0 1,7 1,5 1,4 1,1 0,6 0,6 1,0 0,8 1,7 2,2 0,8 1,7 1,0 0,8 1,6 1,3 0,63 344
84 81 87 92 1,1 1,69 0