As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SBUS0
Detail
514088
ZÚ Praha
(1743)
Buštěhrad
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
8,1 5,4 3,3 2,4 1,1 1,3 0,7 1,0 1,4 1,6 4,6 1,6 5,6 1,6 1,0 2,7 2,7 2,60 25
6 7 6 6 1,8 2,51 5
SKLR0
Detail
511733
ZÚ Praha
(1702)
Kladno-Rozdělov
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
6,6 5,0 4,5 2,7 1,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 6,2 2,0 5,4 1,8 1,0 3,3 2,8 2,14 344
84 81 87 92 2,1 2,11 0
SKLS0
Detail
346622
ČHMÚ
(1616)
Kladno-Švermov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
15,5 13,1 10,0 2,6 1,9 0,6 0,5 0,6 0,9 4,6 10,5 8,1 12,9 1,7 0,7 7,8 5,7 7,33 238
60 60 62 56 2,4 4,17 4
SKLC0
Detail
514111
ZÚ Praha
(1744)
Kladno-Vrapice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
16,1 17,6 7,4 4,9 1,7 1,9 1,5 1,0 1,0 3,0 5,1 2,6 13,6 2,8 1,2 3,6 5,3 5,57 25
6 7 6 6 3,2 2,64 5
SSTE0
Detail
514134
ZÚ Praha
(1745)
Stehelčeves
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
17,0 21,9 10,6 6,8 2,2 1,9 1,0 1,0 1,4 5,5 10,5 2,6 16,3 3,6 1,1 6,4 6,8 6,65 25
6 7 6 6 3,9 2,96 5