Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PPLR0
Detail
511391

(1694)
Plzeň-Roudná
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
8,6 16,0 10,7 13,2 20,0 12,6 12,9 13,1 11,0 9,3 14,7 9,0 11,6 15,3 12,3 10,9 12,6 4,53 344
84 81 87 92 11,9 1,38 0
PPLX0
Detail
151132
ČHMÚ
(1543)
Plzeň-Slovany
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
15,1 15,5 17,5 8,8 4,1 4,1 4,2 5,4 8,5 17,1 5,2 16,1 6,6 4,5 10,2 9,6 9,84 222
59 52 51 60 6,5 2,33 9