Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PPLR0
Detail
511379

(1694)
Plzeň-Roudná
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 1,1 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,15 344
84 81 87 92 0,9 1,18 0
PPLX0
Detail
151129
ČHMÚ
(1543)
Plzeň-Slovany
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,5 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,1 0,4 0,3 0,34 222
59 52 51 60 0,2 2,62 9