As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PPLR0
Detail
511376

(1694)
Plzeň-Roudná
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,5 2,8 2,8 2,1 2,1 2,1 2,4 2,1 2,0 2,4 1,5 1,6 2,7 2,1 2,2 1,8 2,2 0,44 344
84 81 87 92 2,2 1,24 0
PPLX0
Detail
151120
ČHMÚ
(1543)
Plzeň-Slovany
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
6,0 5,0 4,1 1,7 0,6 0,4 0,5 0,6 1,7 4,1 1,9 5,0 1,1 0,5 2,5 2,4 3,12 222
59 52 51 60 1,2 3,25 9