Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MDST0
Detail
867980
ČHMÚ
(1886)
Dolní Studénky
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,8 1,1 0,7 0,6 0,4 0,9 ~ 86
45 36 5 0 ~ ~ 156