Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MPRR0
Detail
779636
ČHMÚ
(1775)
Přerov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
14,0 30,0 17,8 12,2 10,3 6,2 4,2 6,9 13,4 21,9 12,1 20,4 9,6 6,2 15,7 13,1 12,39 235
59 60 56 60 9,3 2,22 9