Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MPRR0
Detail
779632
ČHMÚ
(1775)
Přerov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,3 2,1 1,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 1,7 1,7 0,8 1,6 0,5 0,7 1,4 1,1 1,04 235
59 60 56 60 0,7 2,70 9