As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MPRR0
Detail
779616
ČHMÚ
(1775)
Přerov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,0 3,4 2,6 1,4 1,0 0,8 0,6 1,0 1,5 3,1 2,0 3,0 1,1 0,8 2,2 1,8 1,61 235
59 60 56 60 1,2 2,30 9