Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLS0
Detail
511294

(1692)
Olomouc-Šmeralova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
12,4 19,8 12,0 9,6 10,4 7,6 6,3 9,8 8,7 12,2 15,5 5,7 14,6 9,2 8,3 11,1 10,8 4,57 344
84 81 87 92 10,0 1,48 0