Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LJIZ0
Detail
544462
ČHMÚ
(1556)
Jizerka
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 1,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 1,6 3,6 0,8 0,4 0,4 0,9 1,85 168
44 46 45 33 0,3 5,47 22
LSOU0
Detail
336579
ČHMÚ
(1415)
Souš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,3 5,4 0,8 0,3 0,9 1,4 0,9 1,5 3,7 13,2 8,4 3,0 0,8 8,4 3,5 7,27 169
42 46 35 46 0,7 8,14 22
LTAN0
Detail
511086

(1688)
Tanvald
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,7 1,5 1,1 1,1 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,4 1,2 0,9 1,1 1,1 0,29 312
84 66 70 92 1,1 1,27 15