As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LJIZ0
Detail
544458
ČHMÚ
(1556)
Jizerka
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 1,9 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1,4 1,2 0,7 0,5 0,8 0,86 168
44 46 45 33 0,5 2,86 22
LSOU0
Detail
336576
ČHMÚ
(1415)
Souš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,5 3,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,4 0,6 1,2 3,0 1,9 2,6 0,8 2,0 1,5 2,98 169
42 46 35 46 0,7 3,53 22
LTAN0
Detail
511083

(1688)
Tanvald
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,4 1,7 1,1 1,5 1,3 1,0 0,9 1,1 0,8 1,0 0,9 1,0 1,4 1,3 0,9 1,0 1,2 0,32 312
84 66 70 92 1,1 1,30 15