Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
KSOM0
Detail
336728
ČHMÚ
(1414)
Sokolov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
7,4 11,7 10,5 7,6 5,2 3,5 3,1 3,4 5,8 6,2 12,6 4,6 9,8 5,4 4,1 7,8 6,8 5,41 243
60 60 62 61 5,1 2,11 0
KSOV0
Detail
510889

(1685)
Sokolov1
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
12,9 18,4 17,6 13,4 10,6 6,3 5,0 4,8 7,3 7,3 16,2 5,2 16,2 10,1 5,7 9,5 10,3 6,23 344
84 81 87 92 8,7 1,83 0