Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
KSOM0
Detail
336707
ČHMÚ
(1414)
Sokolov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,21 243
60 60 62 61 0,1 2,37 0
KSOV0
Detail
510880

(1685)
Sokolov1
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,14 344
84 81 87 92 0,2 1,74 0