As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
KSOM0
Detail
336704
ČHMÚ
(1414)
Sokolov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,8 2,9 2,1 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 1,2 2,8 1,0 2,2 0,8 0,6 1,7 1,3 1,41 243
60 60 62 61 0,9 2,47 0
KSOV0
Detail
510877

(1685)
Sokolov1
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,0 3,9 2,5 1,7 1,4 0,5 0,7 1,0 1,2 1,0 2,6 0,8 3,1 1,2 0,9 1,5 1,7 1,30 344
84 81 87 92 1,3 2,12 0