Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JZNZ0
Detail
510789

(1683)
Ždár nad Sázavou
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
6,3 9,9 5,6 2,7 2,3 1,8 1,1 2,2 1,2 3,5 4,5 3,0 7,2 2,2 1,5 3,7 3,6 2,87 344
84 81 87 92 2,8 2,08 0