Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
150821
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,3 10,8 6,3 4,7 3,6 2,0 2,0 1,8 7,0 1,6 7,1 3,4 2,1 4,5 4,45 158
44 45 30 39 3,0 2,39 16
JKOS5
Detail
151269
ČHMÚ
(1567)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
4,0 9,2 5,6 3,9 2,1 3,1 4,6 6,5 1,5 6,2 4,1 4,2 4,02 148
44 30 29 45 2,9 2,40 32