Hg - rtuť

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: Hg - rtuť
Jednotka: ng/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
549430
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
AMA
0,026 0,031 0,016 0,008 0,006 0,008 0,012 0,018 0,008 0,012 0,013 0,009 44
9 11 11 13 0,011 1,763 14