As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
150811
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 1,8 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 1,7 0,3 1,2 0,5 0,4 0,8 0,96 158
44 45 30 39 0,5 2,87 16
JKOS5
Detail
151260
ČHMÚ
(1567)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,9 1,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,9 1,6 0,3 1,0 0,9 0,7 0,90 148
44 30 29 45 0,4 2,80 32