Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIZ0
Detail
510750

(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
8,0 10,2 8,2 7,1 4,2 2,9 2,7 4,0 7,6 9,8 3,9 6,5 3,2 7,1 6,3 3,13 316
56 81 87 92 5,5 1,77 15