Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JHBS0
Detail
510672

(1680)
Havl.Brod-Smetan.nám.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
8,6 13,1 9,1 4,9 3,0 1,2 2,3 2,4 3,1 6,2 8,2 3,3 10,2 3,0 2,6 5,9 5,4 3,85 344
84 81 87 92 4,2 2,06 0