Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JHBS0
Detail
510663

(1680)
Havl.Brod-Smetan.nám.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 1,2 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9 0,4 0,5 1,0 0,8 0,7 0,46 344
84 81 87 92 0,6 1,79 0